Boumatic

Boumatic får leveret dele til malkemaskiner fra DM Spåntagning

Boumatic er en af verdens førende producenter af staldmekanisering, med afdelinger over hele verden. Blandt andet i danske Skjern, hvor hovedparten af produktionen til Europa finder sted.

Kerneområdernw ligger indenfor malketeknik, og dækker såvel traditionelle malkestalde, karruseller og malkerobotter – men også automatisk udmugning er en central del af forretningsområdet.

DM Spåntagning bruges som underleverandør af flere forskellige dele til malkemaskinerne. Dele der fræses og drejes i både plast og metal.

Læs mere om Boumatic på www.boumatic.dk

ina kristensen